Điểm mặt 5 “hot teen” của thể thao Việt Nam tại kỳ ASIAD 18

Điểm mặt 5 “hot teen” của thể thao Việt Nam tại kỳ ASIAD 18

1. Trương Thị Phương (19 tuổi – Canoeing):Với những người theo dõi Canoeing Việt Nam khoảng 3 năm qu