Chuyển nhượng thất bại, “Hoàng đế” Adriano chi 700 triệu để giải sầu cùng lúc với 18 gái làng chơi

Chuyển nhượng thất bại, “Hoàng đế” Adriano chi 700 triệu để giải sầu cùng lúc với 18 gái làng chơi

Năm 2015, Adriano khi đó 40 tuổi, trên đường chuyển đến khoác áo Le Havre (Pháp) sau khi rời đội bón