Hậu World Cup, các đội tại Premier League méo mặt vì chuyển nhượng

Hậu World Cup, các đội tại Premier League méo mặt vì chuyển nhượng

Hồi tháng 9/2017 tại London, cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn 3 tiếng đã thông qua một quyết định qu