Sau Quang Hải, CLB Hà Nội có chia tay trụ cột Thành Chung?

Sau Quang Hải, CLB Hà Nội có chia tay trụ cột Thành Chung?

Có vẻ như CLB Hà Nội đang sẵn sàng cho một triều đại mới hoàn toàn, khi sau Đình Trọng và Quang Hải,