Cỗ đám cưới Công Phượng – Viên Minh hôm nay ở Nghệ An có những gì?

Cỗ đám cưới Công Phượng – Viên Minh hôm nay ở Nghệ An có những gì?

Nhà Công Phượng chuẩn bị hơn 100 mâm cỗ cưới để mời quan khách. Thực đơn gồm 11 món, đều là những mó