Chuyên gia chọn kèo Xứ Wales vs Đan Mạch: Có loạt đấu 11m

Chuyên gia chọn kèo Xứ Wales vs Đan Mạch: Có loạt đấu 11m

Lý trí chọn Xứ Wales, nhưng trái tim theo Đan Mạch nhiều hơn, và đã có 3 chuyên gia cược vào loạt đấ