HLV Paul FC nói gì về trận đấu ra mắt của Quang Hải?

HLV Paul FC nói gì về trận đấu ra mắt của Quang Hải?

Chỉ trong 34 phút của hiệp 1, Paul FC đã bị dẫn 3 bàn. Sang đầu hiệp 2, đội bóng của Didier Tholot n