Tuyển thủ Việt Nam nghẹn ngào tạm biệt vợ con và bạn gái để lên đường làm nhiệm vụ

Tuyển thủ Việt Nam nghẹn ngào tạm biệt vợ con và bạn gái để lên đường làm nhiệm vụ

Trong khi đó gia đình Phan Văn Đức cũng gửi gắm đến nhau những lời chúc, Văn Đức cũng tự chúc bản th