Đừng để chưa thành tài đã thành tật

Đừng để chưa thành tài đã thành tật

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng có mặt chứng kiến hết lời khen ngợi tinh thần thi đấu máu lửa của lứa