MU hứng chịu hàng loạt thống kê thảm hại sau thất bại đáng quên trước Man City

MU hứng chịu hàng loạt thống kê thảm hại sau thất bại đáng quên trước Man City

4 thống kê buồn của MU14 -Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 21,MU khôngthể có nổi dù chỉ 1 lần giữ sạ