Tân binh Arsenal không muốn thành ‘Henry mới’

Tân binh Arsenal không muốn thành ‘Henry mới’

Tân binh Gabriel Jesus muốn cùng Arsenal đoạt mọi danh hiệu, nhưng sẽ không đi theo phong cách của h