Gebreslase lập kỷ lục marathon giải thế giới

Gebreslase lập kỷ lục marathon giải thế giới

Chân chạy Kenya Judith Korir dẫn đầu trong phần lớn thời gian ở nửa cuối. Nhưng cách đích 2 km, Gebr