Nguyễn Huy Hoàng vã mồ hôi khi dự Lễ xuất quân SEA Games 31

Nguyễn Huy Hoàng vã mồ hôi khi dự Lễ xuất quân SEA Games 31

Vì lo lắng, Huy Hoàng đã chuẩn bị rất kỹ cho phần phát biểu của mình trước khi buổi lễ chính thức bắ