Quả cầu vàng Vụ nổ Ronaldo thứ 6!Mục tiêu duy nhất của ông Fan Sang: Long Live Pemain Sepak Bola Đan Mạch

Vụ nổ thứ 6 của Quả cầu vàng!Mục tiêu duy nhất của ông Fan Sang: Long Live [Pemain Sepak Bola Đan Mạch]: Thể thao trên báo cáo trang web này vào ngày 3 tháng 12: Nhà của Manchester United 3-2 đã đảo ngược trò chơi của Arsenal, Cristiano Ronaldo trở lại trở lại một lần nữa là ngôi sao sáng nhất, anh mở đầu