Trợ lý Lee Young-jin phát biểu cảm xúc khi đón sinh nhật lần thứ 5 ở Việt Nam

Trợ lý Lee Young-jin phát biểu cảm xúc khi đón sinh nhật lần thứ 5 ở Việt Nam

“Trong sự nghiệp bóng đá của tôi, tính theo năm thì đã là năm thứ 5 ở Việt Nam. Đây là quãng đời làm